Dokumenty

Pliki do pobrania

Dokumenty niezbędne przy sprowadzeniu ciała lub prochów

Niemcy

 • Zezwolenie Starosty lub Prezydenta Miasta, właściwego dla miejsca pochówku, umożliwiające przewóz zwłok z Niemiec do Polski i pochowanie na miejscowym cmentarzu,
 • Akt zgonu (STERBEURKUNDE, AUSZUG AUS DEM STERBEEINTRAG), lub zaświadczenie właściwego urzędu stanu cywilnego poświadczające, iż wystawienie takiego aktu nie było możliwe (BESCHEINIGUNG ÜBER ZURÜCKSTELLUNG EINER STERBEURKUNDE),
 • Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z Niemiec (Leichenpass). W przypadku kremacji zamiast zezwolenia na przewiezienie zwłok należy okazać akt kremacji
  (Einäscherungsbescheinigung),
 • Świadectwo lekarskie o przyczynie zgonu (ärztliche Bescheinigung über die Todesursache / Todesbescheinigung) zawierające informacje, że osoba nie zmarła na chorobę zakaźną.

Holandia

 • Zezwolenie na przewóz zwłok z Holandii do Polski wydane przez Starostwo lub Urząd Miasta,
  któremu podlega cmentarz,
 • Zezwolenia Urzędu Gminy w Niderlanadch, właściwego dla miejsca zgonu, na transport ciała z terytorium Niderlandow do Polski. (LAISSER-PASSER VOOR LIJKEN lub LIJKEN-PASS),
 • Zaświadczenie wydane przez urzędnika gminy niderlandzkiej, w obecności którego zwłoki zostały złożone do metalowego wkładu w zakładzie pogrzebowym lub prosektorium szpitala (GENEESKUNDIGE VERKLARING),
 • Karta zgonu lub zaświadczenia lekarza stwierdzającego datę, miejsce oraz przyczynę zgonu (MEDISCHE VERKLARING),
 • Akt zgonu wydany na druku międzynarodowym przez niderlandzki urząd stanu cywilnego. Dokument ten nazywa się: UITTREKSEL UIT DE OVERLIJDENSATE.

Belgia

 • Zezwolenie Starosty lub Prezydenta Miasta któremu podlega cmentarz, na sprowadzenie ciała lub prochów z Belgii i pochowanie w Polsce,
 • Oświadczenie medyczne wykluczające jako przyczynę śmierci chorobę zakaźną,
 • Akt zgonu zwykły lub na formularzu międzynarodowym,
 • Zezwolenie na pochowanie ciała wydane przez władze belgijskie (permis d’inhumer),
 • Zaświadczenie miejscowych władz, że zwłoki zostały włożone do metalowej trumny,
 • Zaświadczenie władz miejscowych ze zgodą na wywiezienie zwłok z Belgii (laisser-passer mortuaire).