Prosektorium

CARCADIA jest jednym z najnowocześniejszych kompleksów pogrzebowych w całej Europie. Zapewniamy profesjonalne i kompleksowe usługi funeralne. Załatwiamy wszystkie formalności związane z przygotowaniem ceremonii pogrzebowej na miejscu. Posiadamy własną chłodnię i prosektorium, dzięki czemu ciało zmarłego może być profesjonalnie przygotowane do pochówku.

Do czego służy prosektorium?

Prosektorium, zwane też salą sekcji zwłok, to miejsce, w którym przeprowadza się sekcje zwłok w celu ustalenia przyczyny zgonu. Po usunięciu z miejsca zgonu ciało zmarłego przenoszone jest do komory chłodniczej i tam przechowywane do czasu odprawienia ceremonii pogrzebowej. Jest to specjalnie wyposażone pomieszczenie, w którym lekarze patolodzy mogą przeprowadzać szczegółowe badania anatomiczne ciał zmarłych.

Celem jest utrzymanie ich w niezmienionym stanie, tzn. zapobieganie rozkładowi ciała i powstawaniu bakterii gnilnych. Nasze chłodziarki posiadają wszystkie wymagane certyfikaty i atesty, wskazujące, że spełniają one najbardziej rygorystyczne wymagania Unii Europejskiej. Prosektorium spełnia wymogi Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Unii Europejskiej, a wszystkie czynności wykonywane są z poszanowaniem zwłok zmarłego i zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Pracują tu osoby posiadające kwalifikacje do pracy w chłodni i prosektorium, co potwierdzają certyfikatami z zakresu tanatologii, kosmetyki pośmiertnej i balsamacji.

Co się dzieje z ciałem w Prosektorium?

W prosektorium lekarze patolodzy dokonują sekcji zwłok, czyli szczegółowego badania anatomicznego ciała zmarłego. Podczas tego procesu wykonywane są różnego rodzaju badania, takie jak histopatologiczne, które pozwalają na ustalenie przyczyny zgonu oraz ewentualnych chorób czy uszkodzeń ciała.

Dzięki prosektorium możliwe jest przeprowadzenie sekcji zwłok i pobranie próbek organów w prosektorium w celu ustalenia przyczyny nagłej śmierci oraz potwierdzenia lub wykluczenia udziału osób trzecich. Na zlecenie prokuratury, szpitali lub osób prywatnych przeprowadzane są sekcje zwłok. Przygotowujemy i zabezpieczamy przedmioty do badań DNA, histopatologicznych i toksykologicznych, jeśli są one wymagane.

Jaka temperatura panuje w kostnicy?

Jaka temperatura w kostnicy: Temperatura w kostnicy jest utrzymywana na stałym poziomie, zazwyczaj w okolicach 4-8 stopni Celsjusza. Chłodzenie jest konieczne, aby zapobiec rozkładowi ciał zmarłych oraz utrzymać je w odpowiednim stanie do przeprowadzenia sekcji zwłok czy przechowywania przed pogrzebem.

Ile czasu ciało jest trzymane w chłodni?

W większości miejsc rodzina zmarłego jest zobowiązana do pochowania go w ciągu 72 godzin do tygodnia po jego śmierci.  Jednak w niektórych częściach świata organizowanie pogrzebu dla zmarłej osoby nawet miesiące, lata, a nawet kilka lat po jej śmierci jest całkowicie powszechne. Dlatego też niektóre ciała są przechowywane w szpitalnej kostnicy lub w domu pogrzebowym przez miesiąc, lub dłużej w chłodni.  Ciało jest wydobywane z chłodni i chowane w trumnie lub poddawane kremacji dopiero wtedy, gdy rodzina ma wystarczająco dużo pieniędzy, aby przeprowadzić uroczystość pogrzebową.

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić pod nr tel.: (44) 633 05 81